Rebel Angel Sklep Internetowy Mayoral - Polityka prywatności

Wstęp

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych.

W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży Laki Konrad Muszyński z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 179/26 (dalej: „Laki Konrad Muszyński”) przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego, adres e-mail, nr telefonu. Laki Konrad Muszyński przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Laki Konrad Muszyński stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Laki Konrad Muszyński danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację. Przysługuje Wam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
Administratorem danych osobowych jest Laki Konrad Muszyński. Laki Konrad Muszyński przetwarza dane w celu realizacji transakcji, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego Laki Konrad Muszyński. Laki Konrad Muszyński może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Laki Konrad Muszyński, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji marketingowych dotyczących Laki Konrad Muszyński, Klientom, którzy wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe Klientów nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Ochrona Danych Osobowych

 1. 1. Administratorem danych osobowych jest Laki Konrad Muszyński, ul. Rolna 179/26, 02-729 Warszawa, NIP 774 280 46 31.
 2. 2. W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków dotyczących zmian, bądź usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem sklep@rebelangel.pl
 3. 3. Zgodnie z obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że zbierane przez nas dana są:
  • - przetwarzane zgodnie z prawem;
  • - zbierane dla celów zgodnych z prawem i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu.
 4. 4. Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Klienta w ramach formularza rejestracyjnego, poprzez kontakt mailowy, telefoniczny oraz media społecznościowe.
 5. 5. Dane osobowe są zbierane w celu:
  • - wykonania usługi – zakupu produktu, wysyłki, wystawienia faktury zakupu lub paragonu;
  • - działań marketingowych polegających na: wysyłce mailingów, w postaci materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych;
 6. 6. W zakresie koniecznym dla należytego wykonania usług świadczonych przez Sklep oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Sklepem przy świadczeniu usługi dla celów związanych z obsługą zamówień, prowadzeniem i zarządzaniem kanałami komunikacji z Klientem (np.: wysyłka firmą kurierską). Sklep jest zobowiązany zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywało się jedynie w zakresie i w celu należytego wykonania usług świadczonych przez Sklep oraz przy zastosowaniu zasad poufności i bezpieczeństwa informacji.
 7. 7. Przetwarzamy następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres podany w formularzu rejestracyjnym, mailu lub przez telefon, adres mailowy, numer telefonu.
 8. 8. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub interesu publicznego dane możemy udostępnić uprawnionym podmiotom, np. sądom lub administracji publicznej.
 9. 9. Dane osobowe oraz zachowania na stronie www przetwarzane są w sposób automatyczny w celu prowadzenia przez Sklep analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Sklepu.
 10. 10. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadkach, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 11. 11. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 12. 12. W każdym momencie Klient może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając informacje na adres sklep@rebelangel.pl
 13. 13. W szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta zagraża jego prywatności, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, wtedy zaprzestaniemy lub ograniczymy przetwarzanie danych Klienta.
 14. 14. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych prawem.
 15. 15. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Newsletter

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Was o naszych najnowszych ofertach. Możecie w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: sklep@rebelangel.pl.

Konto Klienta

Podczas zakładania konta Klienta prosimy o podanie następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,  adres. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Klienta są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Powiadomienie o dostępności produktu

Na Wasze życzenie Laki Konrad Muszyński przesyła w drodze elektronicznej informacje o dostępności produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Laki Konrad Muszyński. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu. Przysługuje Wam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

Cookies

Strona sklepu internetowego używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych

Możesz zwrócić się do nas w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie bezpłatnych informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Laki Konrad Muszyński. Możesz również cofnąć swoją wcześniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych. Podejmiemy wówczas działania niezbędne w celu niezwłocznego i nieodpłatnego zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia z naszych baz. W takim przypadku skontaktuj się z nami pod adresem: sklep@rebelangel.pl lub listownie na adres: Laki Konrad Muszyński, ul. Rolna 179/26, Warszawa